KUNJUNGAN HORMAT JABATAN WARISAN NEGARA KE MyIPO


10 Januari 2024 – MyIPO telah menerima kunjungan hormat daripada Jabatan Warisan Negara yang diketuai oleh YBrs. Encik Mohd Muda Bahadin, Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Warisan Negara.
Sesi ini telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan maklumat pendaftaran harta intelek ke atas jenis-jenis makanan dipertimbangkan bagi proses pewartaan serta implikasi pewartaan makanan tersebut..
Turut hadir, Puan Nur Mazian Mat Tahir, Pengarah Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa MyIPO dan Puan Badi’ah Abbas, Pengarah Bahagian Cap Dagangan & Petunjuk Geografi MyIPO.

COURTESY VISIT FROM THE NATIONAL HERITAGE DEPARTMENT TO MyIPO


10 Januari 2024 – MyIPO received an esteemed visit from the National Heritage Department, led by Mr. Mohd Muda Bahadin, Deputy Director General of the National Heritage Department.
The session, chaired by MyIPO’s Deputy Director General (Strategic & Technical), Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, aimed to discuss matters pertaining to the registration of intellectual property information, particularly focusing on the consideration of various food types for the certification process and the implications of certifying these foods.
Also in attendance were Ms. Nur Mazian Mat Tahir, Director of the Policy & International Relations Division at MyIPO, and Ms. Badi’ah Abbas, Director of the Trademark & Geographical Indication Division at MyIPO..