KUNJUNGAN HORMAT PERSATUAN INDUSTRI RAKAMAN MALAYSIA (RIM) DAN PUBLIC PERFORMANCE MALAYSIA (PPM)


10 Julai 2023 – MyIPO telah menerima kunjungan hormat Persatuan Industri Rakaman Malaysia (RIM) dan Public Performance Malaysia (PPM) untuk berkongsi pengalaman dan informasi berkaitan perjalanan industri muzik semasa, khususnya dalam mengamati isu perihal aktiviti pelesenan dan pengagihan royalti muzik.

Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain mempengerusikan sesi mesyuarat bersama delegasi RIM dan PPM yang diketuai Pengerusinya, YBrs. Encik Rosmin Hashim.