KUNJUNGAN HORMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) KE MyIPO


3 Januari 2024 – MyIPO telah menerima kunjungan hormat daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang diketuai oleh YBrs. Prof Dr Shafry Mohd Rahim, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) UTM. Sesi perjumpaan ini telah dipengerusikan oleh Pengerusi MyIPO, YBrs. Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain untuk berbincang mengenai potensi jalinan kerjasama strategik dua hala antara UTM dan MyIPO. Pertemuan ini juga adalah di atas dasar memperluaskan perkongsian ilmu mengenai organisasi dan pemahaman berkaitan harta intelek.
Turut hadir, Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal), YBrs. Puan Yusnieza Syarmila Yusoff; Penolong Ketua Pengarah (Perancangan & Pembangunan Perniagaan) MyIPO, Tn. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor; dan YBrs. Prof. Ts Dr. Nazri Ali, Ketua Pegawai Eksekutif UTMSPACE.

COURTESY VISIT BY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) TO MyIPO


3 Januari 2024 – MyIPO had the privilege of hosting a delegation from Universiti Teknologi Malaysia (UTM), led by Prof. Dr. Shafry Mohd Rahim, Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) of UTM. The meeting, chaired by the Chairman of MyIPO, Ts. Dr. Mohd Zuhan Mohd Zain, aimed to explore the potential for a mutually beneficial strategic partnership between UTM and MyIPO. The discussions also focused on expanding the knowledge-sharing initiatives about the respective organizations and fostering a deeper understanding of intellectual property.
Also in attendance were Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, Deputy Director General (Strategic & Technical); Mr. Sh. Arifin Sh. Mohd Noor, Assistant Director General (Business Planning & Development) at MyIPO; and Prof. Ts Dr. Nazri Ali, Chief Executive Officer of UTMSPACE.