LAWATAN KE SARAWAK MULTIMEDIA AUTHORITY (SMA)


25 Februari 2022 – MyIPO mengadakan lawatan ke Sarawak Multimedia Authority (SMA) iaitu sebuah agensi yang bertanggungjawab dalam mengenal pasti, melindungi, mengurus dan mengekalkan sumber harta intelek negeri yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sarawak.

Fokus utama kerjasama di antara MyIPO dan SMA ialah bagi meningkatkan perlindung Petunjuk Geografi bagi produk-produk warisan negeri. Ketika ini sebanyak 29 produk negeri telah didaftarkan di bawah Petunjuk Geografi.