LAWATAN KERJA JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION, 21 FEBRUARI 2017


21 February 2017 (Selasa) – Wakil daripada  Japan External Trade Organization (JETRO) membuat lawatan kerja di MyIPO bagi mendapat maklum balas mengenai beberapa perkara berkaitan dengan pindaan Akta- Akta berkaitan harta intelek dan bagaimana MyIPO akan menangani isu-isu berkaitan dengan Perjanjian TPPA.

JETRO adalah organisasi kerajaan Japan yang bertanggong jawab dalam mempromosi perdagangan dan pelaburan. MyIPO dan JETRO bekerjasama dalam mempromosikan pengkomersilan harta intelek.

Lawatan kerja ini satu usahasama yang dapat membantu antara satu sama lain dalam mempromosi pembangunan harta intelek di Malaysia dan Jepun.