LAWATAN KERJA OLEH PERWAKILAN PENTADBIRAN HARTA INTELEK CHINA (CNIPA)


26 November 2018 – MyIPO menerima lawatan kerja perwakilan Pentadbiran Harta Intelek China (Intellectual Property Administration China) yang diketuai oleh Mr.He Hua, Timbalan Pesuruhjaya of CNIPA. Objektif lawatan tersebut adalah untuk mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua pihak dan mengikuti perkembangan baharu sistem harta intelek dalam negara masing-masing termasuklah undang-undang dan peraturan terkini, program kesedaran dan sistem IT bagi menyokong jumlah permohonan dan pendaftaran harta intelek yang semakin meningkat.

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) MyIPO, Tn.Hj. Mohd Shahar Osman, turut berkongsi pengalaman bersama dalam usaha meningkatkan perlindungan harta intelek di kalangan IKS, fi yang dikenakan dan insentif cukai berkaitan dengan harta intelek serta peranan kerajaan dalam pengkomersialan harta intelek.

Kedua-dua pihak turut membincangkan berkenaan pelaksanaan Patent Prosecution Highway antara MyPO and CNIPA, serta kerjasama pada masa hadapan dalam konteks pembinaan kapasiti berkaitan peperiksaan paten dan sistem IT. Delegasi CNIPA turut berpeluang melawat Proton Holding di Shah Alam, Universiti Malaya dan Universiti Putra Malaysia bagi mendalami sistem pengurusan harta intelek, pengkomersialan harta intelek, permulaan inovasi dan kerjasama antara industri dan pusat penyelidikan.