LAWATAN PELAJAR UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)


7 Julai 2023 – Seramai 36 pelajar dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM telah mengadakan lawatan ilmiah ke ibu pejabat MyIPO untuk mendapat pendedahan serta memupuk kecaknaan berkenaan kepentingan melindungi harta intelek. Lawatan ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk memahami kepentingan perlindungan hak cipta, paten, dan inovasi dalam dunia perniagaan dan kreativiti.