LAWATAN RASMI PENGERUSI MyIPO


3 Jun 2020- Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Datuk Mohamad bin Hj. Alamin mengadakan lawatan rasmi pertamanya ke Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO).

Datuk Mohamad diberi penerangan tentang profil korporat MyIPO, cabaran-cabaran, pencapaian-pencapaian, dan inisiatif-inisiatif baru yang disampaikan oleh Ketua Pengarah MyIPO, Dato’ Mohd Roslan bin Mahayudin.

Datuk Alamin seterusnya mengadakan satu taklimat kepada media mengenai impak covid-19 kepada pendaftaran harta intelek negara. Beliau berkata “Pandemik Covid 19 telah memberi kesan dan impak, bukan sahaja kepada syarikat korporat serta perniagaan industri kecil dan sederhana tetapi turut memberi impak kepada agensi Kerajaan seperti MyIPO”.

Beliau memaklumkan sebanyak 3,759 permohonan harta intelek yang terdiri daripada cap dagangan, paten dan reka bentuk preindustrial telah difailkan secara dalam talian bagi sepanjang tempoh Perintak Kawalan Pergerakan (PKP) iaitu antara Mac hingga Mei 2020.