MAJLIS DIALOG BERSAMA MALAYSIAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION, 20 FEBRUARI 2017


20 Februari 2017 (Isnin) – MyIPO telah mengadakan dialog bersama Malaysian Intellectual Property Association (MIPA) baru-baru ini membincangkan isu-isu berkaitan dengan perkhidmatan penyampaian MyIPO, perkhidmatan atas talian, pindaan peruntukan Akta dan hubungan jalinan kerjasama serta komen dan cadangan  bagi penambahbaikan perkhidmatan MyIPO.

Dialog ini adalah aktiviti tahunan MyIPO dengan MIPA. Ia diadakan sekali setahun pada awal tahun  tetapi boleh diadakan pada bila-bila masa jika ada perkara perkara berbangkit dan memerlukan keputusan atau tindakan segera.

MIPA adalah persatuan yang mewakili semua ejen berdaftar harta intelek di Malaysia dan senantiasa membantu MyIPO dalam meningkatkan kesedaran harta intelek serta memberi sokongan padu dalam semua aktiviti dan latihan yang dilaksanakan oleh MyIPO.