MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) ANTARA MYIPO DAN JPPH


17 April 2017 – Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bersama Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Malaysia (JPPH) bagi menjalinkan persefahaman mengenai pembangunan harta intelek.

Dengan termeterainya memorandum ini, JPPH akan menjalankan aktiviti meningkatkan kesedaran harta intelek dan mengadakan kerjasama dalam pembangunan harta intelek bagi Penilai Harta Intelek (IP Valuers).  Ini termasuklah latihan asas atau lanjutan serta membangunkan satu Lembaga Penyeliaan Penilai Harta Intelek (IP Valuers).

MoU ditandatangani Ketua Pengarah MyIPO, Dato’ Shamsiah Kamaruddin dan Ketua Pengarah JPPH, Dr. Rahah Ismail. Majlis turut disaksikan oleh Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Dato’ Seri Hamzah Zainudin dan Timbalan Menteri Kewangan I, Dato’ Othman Aziz.