MAJLIS PERTUKARAN MOU ANTARA MYIPO DAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) BAGI PROGRAM TISC


23 November 2021 – Satu Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman (MOU) antara Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)  mengenai jalinan kerjasama strategik bagi Program Technology and Innovation Support Center (TISC) telah diadakan pada hari ini secara siaran langsung secara dalam talian.

Pertukaran MOU ini telah dilakukan oleh Tuan Abdul Haris Bin Haji Lakar, Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dan Profesor Dr. Rosli bin Md Illias, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UTM.

MyIPO merupakan Focal Point yang bertindak sebagai penyelaras bagi semua aktiviti TISC di Malaysia di antara World Intellectual Property Organization (WIPO) dan TISC Host Institutions yang terdiri daripada organisasi tempatan. Melalui memorandum persefahaman ini, UTM merupakan Host Institution TISC yang ke-18 yang akan menerima kemudahan akses data serta latihan yang mampu untuk meningkatkan kefahaman mengenai perlindungan serta pengurusan harta intelek.