MENANDATANGANI PERJANJIAN PERSEFAHAMAN TISC


Pada 23 Mei 2023 MyIPO dan Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah memperbaharui Perjanjian Persefahaman TISC yang ditandatangani pada 21 Mac 2016 dalam usaha menyokong pembangunan dan pertumbuhan ekosistem harta intelek di Malaysia khususnya di Sabah. MyIPO yakin perkongsian ini akan terus berkembang maju dalam membangunkan dan mewujudkan pakar IP berkemahiran tinggi di institusi tinggi.

UMS diwakili Naib Canselor Prof. Datuk Dr. Kasim Mansur, manakala MyIPO diwakili Timbalan Ketua Pengarah (Strategik dan Teknikal), Encik Kamal Kormin. Hadir sama Pegawai Kanan Program bagi Asia dan Pasifik WIPO, Mr. Ye Min Than dan Ketua Pejabat Harta Intelek Ateneo (AIPO), Filipina, Mr. Steve Chaves.