MESYUARAT BERSAMA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) BAGI LAPORAN DAN SYOR TENTANG KAJIAN FORMALITI REKA BENTUK PERINDUSTRIAN ASEAN


20 Julai 2023 – Hari ini berlangsung mesyuarat dua hala antara MyIPO dan World Intellectual Property Organization (WIPO) bagi membincangkan Laporan dan Syor tentang Kajian Formaliti Reka Bentuk Perindustrian ASEAN.

WIPO diwakili Penasihat Kanan, Mrs. Jess Honculada, manakala MyIPO diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah (Strategik dan Teknikal), Tuan Kamal Kormin. Hadir sama pegawai-pegawai kanan dari MyIPO dan wakil daripada ASEAN, Ms. Maslina Ab Malik.