ANGGOTA PERBADANAN

YBRS. MUHAMAD KHAIRUL BIN MOHD ALI

YBrs. Muhamad Khairul bin Mohd Ali dilantik sebagai Anggota Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 28 Febuari 2023.