Fi Triti Kerjasama Paten (PCT) bagi bulan Februari 2022 dan Mac 2022

A. Fi Penghantaran (berkuatkuasa 15 Feb 2011)

Item

Jumlah (RM)
e-Filing
Manual
30 helaian pertama 500.00 550.00
Untuk setiap helai yang melebihi 30 helai
60.00
70.00


B. B. Fi Pemfailan Antarabangsa

Item

Jumlah (RM)
Februari 2022
Mac 2022
30 helaian pertama
6,502.00
6,462.00
Pengurangan
a) a) Bayaran Fail Antarabangsa dengan pengurangan jika permohonan antarabangsa diisi dalam borang elektronik dimana teks bagi pernyataan, tuntutan dan abstrak tidak dalam format character-coded: (e.g hanya permintaan dalam XML).
5,524.00
5,490.00
b) b) Bayaran Fail Antarabangsa dengan pemotongan jika permohonan international diisi dalam borang elektronik dimana teks bagi pernyataan, tuntutan dan abstrak adalah dalam format character-coded: (e.g XML)
5,036.00
5,004.00
Untuk setiap helai yang melebihi 30 helai
73.00 per sheet
73.00 per sheet
Bayaran Fail Antarabangsa dengan potongan 90% sekiranya permohonan anatarabangsa diisi oleh pemohon yang biasa. Note 1
650.00
646.00
a) a) Bayaran Fail Antarabangsa dengan potongan sekiranya permohonan antarabangsa diisi dalam borang elektronik dimana teks bagi pernyataan, tuntutan dan abstrak tidak dalam format character-coded:(e.g hanya permintaan dalam XML).
552.00
549.00
b) Bayaran Fail Antarabangsa dengan pemotongan jika permohonan antarabangsa diisi dalam borang elektronik dimana teks bagi pernyataan, tuntutan dan abstrak adalah dalam format character-coded: (e.g XML)

504.00

500.00

Untuk setiap helai yang melebihi 30 helai
7.00 per sheet
7.00 per sheet


C. Fi Carian

Item

Australia (RM)

Korea (RM)

EPO (RM)

JPO (RM)

Februari’

2022

Mac’

2022

Februari’

2022

Mac’

2022

Februari’

2022

Mac’

2022

Februari’

2022

Mac’

2022

Fi carian bagi peraturan 16/peraturan 40.2

7,265.00

7,220.00

4,610.00

   4,582.00

9,353.00

9,294.00

6,361.00

6,321.00

Fi Carian oleh Pejabat Paten Korea dengan potongan 75% sekiranya pemohon atau, jika ada dua atau lebih pemohon, setiap pemohon adalah warganegara, dan residen atau perniagaan, di salah satu daripada Negara berikut: Kemboja, Colombia, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Mexico, Mongolia, Peru, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

KIPO APPLICANT’S GUIDE-INTERNATIONAL PHASE-ANNEX D

0.00

0.00

1,153.00

 1,145.00

0.00

0.00

0.00

0.00


D. Dokumen Keutamaan

Item
Amount (RM)
Amaun tetap (5 helaian pertama)
500.00
Bagi setiap helaian tambahan
3.00 per sheet