PERATURAN CAP DAGANGAN 1997 (PINDAAN 2011)

Borang dan yuran cap dagangan untuk semua prosiding bagi permohonan selepas 15 Februari 2011, serta cap dagangan yang masih dalam proses pendaftaran.

Code

Code

Perkara atau Prosiding

Fi E-Pemfailan(RM)

Fi Pemfailan Manual(RM)

SD SD Contoh Akuan Bersumpah
SD(E) SD(E) Contoh Akuan Bersumpah (Expedited)
TM1 TM1
Borang pemberian kuasa dan permintaan untuk mencatat, mengubah atau mengganti alamat penyampaian
40
45
TM5 TM5
Permohonan bagi pendaftaran suatu cap (prosedur permohonan) Bagi siri cap dagangan – Setiap siri :
330
50
370
50
TM5A TM5A Permintaan bagi kelulusan pemeriksaan dipercepatkan suatu permohonan cap dagangan
200
250
TM5B TM5B Permintaan bagi pemeriksaan dipercepatkan suatu permohonan cap dagangan
1,060
1,200
TM6 TM6
Permintaan bagi pernyataan alasan keputusan
650
700
TM7 TM7
Notis bangkangan
600
650
TM8 TM8 Pernyataan balas kepada suatu notis bangkangan
400
440
TM9 TM9 Notis kepada Pendaftar berkenaan dengan kehadiran di pendengaran
630
680
TM9A TM9A Notis kepada Pendaftar berkenaan dengan kehadiran di pendengaran ex-parte
150
170
TM25 TM25
Permintaan bagi perakuan Pendaftar selain daripada perakuan pendaftaran
130 140
TM26 TM26
Permintaan untuk membetulkan kesilapan perkeranian dalam permohonan atau kebenaran untuk meminda permohonan untuk pendaftaran
130
140
TM27 TM27 Permohonan pelanjutan masa:
(Sebulan:)
70
130

80
140

TM27A TM27A Permohonan pelanjutan masa:(untuk prosiding Bangkangan)
(Sebulan:)
70
130
80
140
TM31 TM31
Permintaan bagi pengiklanan cap dagangan
600
650