PERBINCANGAN ARAH TUJU IP VALUATION DI MALAYSIA


13 Februari 2018 – MyIPO telah mengadakan satu sesi perbincangan mengenai arah tuju IP Valuation di Malaysia.

Sesi perbincangan tersebut telah dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan yang turut berkongsi pandangan tentang perkembangan dan penerimaan semasa berkenaan IP Valuation di Malaysia.

Sesi perbincangan tersebut telah dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ Shamsiah Kamaruddin, Ketua Pengarah MyIPO.