PROGRAM IP MANAGE: ONE IP EXECUTIVE FOR EACH ORGANIZATION


11 Ogos 2021- Tuan Zulkarnain Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal), MyIPO hari ini telah merasmikan Program IPManage: One IP Executive for Each Organisation secara yang dalam talian.

Program ini merupakan salah satu inisiatif untuk membangunkan kumpulan pengurusan harta intelek yang sistematik dalam sektor kerajaan dan swasta di Malaysia.

Menurut Zulkarnain Muhammad, MyIPO melihat hasrat ini boleh dicapai dengan melatih pegawai/personel harta intelek yang tetap dan berwibawa dalam sektor terbabit melalui satu program latihan yang khusus dan tersusun.

Bagi menjayakan program ini, MyIPO telah mendapatkan kerjasama daripada World Intellectual Property Organization (WIPO), Korean Intellectual Property Organization (KIPO) dan Korea Invention Promotion Association (KIPA) iaitu bagi penggunaan modul latihan dan sistem pembelajaran.  Program akan dilaksanakan dalam tempoh 13 minggu bermula dari 11 Ogos sehingga 31 Oktober 2021.

“Sebanyak 66 orang peserta telah mendartar sebagai peserta bagi program ini. Peserta yang terlibat terdiri daripada kumpulan penggubal pengurusan harta intelek jabatan. Penglibatan mereka amat signifikan dalam memberikan maklumat harta intelek yang tepat kepada organisasi dan pemegang taruh masing-masing”.

Sepanjang 13 minggu ini, peserta akan mempelajari modul DL101, IP Ignite dan IP Panorama secara e-learning yang ditampilkan dalam bentuk video bergambar dan nota audio visual.  Pada masa yang sama, peserta turut didedahkan dengan praktikal dan amalan perundangan harta intelek di Malaysia melalui sesi webinar yang disampaikan oleh penceramah tempatan yang berpengalaman serta pakar dalam bidang masing-masing.  Pada akhir kursus pula, peserta dikehendaki mengambil Peperiksaan DL101 bagi menilai pemahaman mereka terhadap harta intelek yang dipelajari.   Istimewanya program ini ialah pihak WIPO dan KIPA telah mewujudkan laman khas di WIPO eLearning Centre dan laman sesawang IP Disovery khusus untuk Program IPManage.

“Adalah menjadi harapan MyIPO agar program ini berjaya mencapai objektif yang disasarkan dan dapat memberikan pengetahuan yang menyeluruh tentang harta intelek kepada para peserta agar mereka seterusnya dapat membantu dalam pengurusan harta intelek di organisasi masing-masing” katanya semasa majlis perasmian tersebut.

Dalam pada itu, beliau berkata,program IPManage memberi nilai tambah kepada program MyIPO sedia ada dan mempelbagaikan penyampaian harta intelek kepada kumpulan sasar.  Kolaborasi bersama organisasi harta intelek antarabangsa secara tidak langsung dapat memperhebatkan aktiviti kesedaran harta intelek di negara ini.

Dalam majlis tersebut, wakil dari WIPO iaitu Mrs. Altaye Tedla, Head Distance Learning Program of WIPO Academy turut menyampaian ucapan aluan diikuti dengan ucapan dari Mr. Seungbo Lee, Vice President of the Korea Invention Promotion Association (KIPA).