PROGRAM USAHAWAN CELIK IP BERSAMA PELAJAR TVET 2019


14 September 2019 – Seramai 200 orang pelajar dari dari 22 buah Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik dari Zon Tengah iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka yang telah terpilih untuk menyertai Program Usahawan Celik IP yang julung kali diadakan bersama pelajar TVET 2019.

Program Usahawan Celik IP Bersama Pelajar TVET 2019 telah dirasmikan oleh Dato’ Mohd Roslan Mahayudin, Ketua Pengarah MyIPO. Dalam ucapannya, beliau berkata bahawa pemilihan pelajar TVET sebagai peserta program ini dilihat sangat relevan berikutan penglibatan langsung mereka dalam bidang teknikal dan inovasi. Pelajar TVET juga berpotensi dalam memiliki harta intelek dan seterusnya dapat menjana pendapatan hasil dari inovasi dan kreativiti.

Program tersebut telah mendapat sokongan penuh dari Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan pengurusan Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin (KVDSAZI) selaku tuan rumah lokasi penganjuran program tersebut.