Blog - Latest News

Puan Siti Norazlina binti Seni

YBRS. PUAN SITI NORAZLINA BINTI SENI

YBrs. Puan Siti Norazlina binti Seni dilantik sebagai Anggota Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 27 Julai 2020. Memilik Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Kebangsaan.

Memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam semenjak tahun 2001 sebagai Penolong Setiausaha di Bahagian Analisa Cukai, Kementerian Kewangan. Beliau kini merupakan Ketua Seksyen Dasar Cukai Tidak Langsung, Sektor Dasar Cukai Tidak Langsung dan GST, Kementerian Kewangan.