ANGGOTA PERBADANAN

YBRS. PUAN SITI NORAZLINA BINTI SENI

YBrs. Puan Siti Norazlina binti Seni dilantik sebagai Anggota Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 27 Julai 2020. Beliau memilik Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam sejak 2001 sebagai Penolong Setiausaha di Bahagian Analisa Cukai, Kementerian Kewangan, beliau kini merupakan Ketua Seksyen Dasar Cukai Tidak Langsung, Sektor Dasar Cukai Tidak Langsung dan GST di Kementerian Kewangan.