SEMINAR BERKAITAN HAK CIPTA: PENGUATKUASAAN HAK CIPTA DALAM BIDANG KANDUNGAN KREATIF


31 Oktober 2017 – MyIPO dengan kerjasama Japan Copyright Office (JCO) dan Content Overseas Distribution Association (CODA) telah berjaya menganjurkan Seminar Berkaitan Hak Cipta bertajuk Penguatkuasaan Hak Cipta dalam Bidang Kandungan Kreatif.

Seminar satu hari itu disampaikan oleh penceramah dari JCO, CODA dan Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ia merupakan platform kepada para peserta untuk mempelajari pengalaman dari CODA dan Animasi Toei. Peserta juga membincangkan cadangan spesifik mengenai rangka kerja bagi tindakan balas terhadap pelanggaran hak cipta .

Timbalan Ketua Pengarah (Strategik dan Teknikal) MyIPO, Encik Zulkarnain Muhammad yang merasmikan seminar ini menyatakan komitmen MyIPO untuk meneruskan program kesedaran harta intelek untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap konsep dan kepentingan harta intelek. “Masyarakat perlu dididik mengenai harta intelek terutamanya hak cipta agar mereka dapat menghargai hak pemilik karya hak cipta dan dapat mengaitkannya dengan mereka,” katanya.

Seminar ini dihadiri oleh 80 peserta dari agensi penguatkuasaan dan industri hak cipta.