SEMINAR KEFAHAMAN HAK CIPTA BIDANG PENULISAN


20 Ogos 2019 – MyIPO menganjurkan Seminar Kefahaman Hak CIpta Bidan Penulisan di Akademi Harta Intelek hari ini.

Seminar ini bertujuan untuk bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta akan keperluan perlindungan hak cipta dalam penghasilan sesuatu karya dan hubungkait pengkarya atau penulis dalam praktis dan amalan Akta Hak Cipta 1987.

Seramai 45 orang peserta yang terdiri daripada individu persendirian dan pegawai-pegawai dari pelbagai Kementerian dan Agensi Kerajaan telah menghadiri seminar ini.