SEMINAR PROTECTING YOUR TRADEMARKS AND INVENTIONS OVERSEAS


15 Oktober 2018 – Selari dengan usaha untuk membantu usahawan mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara, satu Seminar Protecting your Trademarks and Inventions Overseas: WIPO Services and Initiatives for Malaysian Businesses telah dianjurkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan kerjasama Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) di Ibu Pejabat MyIPO hari ini.

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, YB Chong Chieng Jen semasa merasmikan Seminar tersebut menyeru supaya para usahawan memanfaatkan sepenuhnya kemudahan platform ‘Patent Cooperation Treaty’ yang disediakan oleh MyIPO dan WIPO bagi mendapat perlindungan paten di luar negara.

“Melalui Patent Cooperation Treaty pemohon hanya perlu memfailkan satu permohonan antarabangsa untuk mendapat perlindungan di lebih 150 buah negara yang diingini”, tambah beliau.

Seminar sehari tersebut turut berkongsi mengenai beberapa peluang untuk menjana keuntungan melalui aset harta intelek, serta langkah-langkah bagi mengelak dari pelanggaran hak harta intelek pihak lain.

Seminar ini disertai lebih 100 peserta terdiri daripada ahli Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, Associate Chinese Chamber of Commerce and Industry of Malaysia, Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Melayu Malaysia, Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia serta agensi-agensi kerajaan. Antara pembentang kertas kerja termasuklah Denis Croze, Pengarah WIPO Regional Office Singapore, dan Fatimah Rohada Dahalan, Penolong Ketua Pengarah MyIPO.