STATISTIK KHIDMAT ATAS TALIAN 2019

Bil. Nama Aplikasi Atas Talian Jenis Transaksi Bilangan Transaksi Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep
1 IP Online 2u Trademark Filing 2,230 2,595 2,937 5,059 6,014 5,195 7,382 8,038 6,549 45,999
Patent Filing 733 1,022 1,244 2,101 2,177 1,691 2,959 2,248 2,745 16,920
Industrial Design Filing 8 17 65 67 76 77 177 153 121 761
Geographical Indication Filing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 E-Status (Semakan Status Permohonan Cap Dagangan) To get the trade mark application status 48 632 709 767 643 601 795 722 732 5,649
7 E-Status (Semakan Status Pemohonan Paten) To get the trade mark application status 12 301 325 371 339 298 350 314 266 2,576
8 E-Status (Check Industrial Designs Application) To get the industrial designs application status 4 50 49 42 33 25 37 33 34 307
9 Patent Agent Examination Results Retrieving examination results for patent agents 8 122 75 39 25 22 50 9 24 374
10 e-Aduan Receiving complaint,feedback/ enquiry  from public 4 2 7 6 2 1 5 17 21 65
JUMLAH 3,047 4,741 5,411 8,452 9,309 7,910 11,755 11,534 10,492 72,651

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2018

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2017

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2016

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2015