TAKLIMAT PENGENALAN DAN ISU BERKAITAN ‘FRAUD’, 21 FEBRUARY 2017


21 Februari 2017 (Selasa) – MyIPO telah mengadakan Taklimat Pengenalan dan Isu berkaitan dengan ‘Fraud’ kepada warga kerja MyIPO. Tujuan taklimat ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan, pengetahuan dan kesedaran kepada warga kerja MyIPO tentang isu fraud secara lebih terperinci termasuk isu-isu semasa berkaitan penyelewangan kewangan.

Taklimat disampaikan oleh Encik Johari bin Ismail, Ketua Bahagian Audit Dalam, Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan dihadiri bersama dengan YBhg Dato’ Shamsiah Kamaruddin, Ketua Pengarah MyIPO, Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah, Pengarah-Pengarah Kanan dan Ketau-Ketua Bahagian MyIPO.

YBhg Dato’ KP dalam Ucapan Aluan beliau  menekankan aspek integriti, ketelusan dan amanah kepada warga kerja MyIPO dalam menjalankan tugas-tugas harian supaya dapat mengelakkan pembaziran, pemborosan dan lebih serius ialah penipuan dan penyelewengan.