MENGENAI TISC


 • Program TISC menyediakan akses kepada Host Institution mengenai Pengetahuan Teknologi, Maklumat Teknologi yang berkualiti tinggi dan perkhidmatan yang berkaitan agar dapat membantu mereka mengeksploitasi potensi inovasi untuk mencipta, melindungi serta menguruskan hak (IP) harta intelek mereka.
 • Inisiatif TISC adalah untuk mengintegrasikan maklumat teknologi di mana visinya adalah untuk menghapuskan pengulangan penyelidikan dan teknologi sedia ada. Melalui inisiatif TISC, ia juga membantu mengesan jurang teknologi supaya sumber penyelidikan mampu digunakan secara optimum.
 • MyIPO akan bertindak sebagai Fokal Point antara WIPO dan TISC Host Institutions dalam menyelaras aktiviti jaringan TISC tempatan.

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH TISC MERANGKUMI:


 • Akses melalui atas talian kepada sumber paten dan bukan paten (scientific dan teknikal) dan penerbitan berkaitan harta intelek;
 • Bantuan dalam membuat carian dan mendapatkan maklumat mengenai teknologi;
 • Latihan dalam carian database;
 • Carian atas permintaan (sesuatu yang baru, state-of-the-art dan pelanggaran);
 • Memantau teknologi dan pesaing-pesaing;
 • Maklumat asas mengenai undang-undang harta perindustrian, pengurusan dan strategi, dan pengkomersilan teknologi serta pemasaran.

BERKEMBANG DENGAN TISC MALAYSIA9 Oktober 2015 30 November 2015 21 Mac 2016
Pengwujudan Program TISC di Malaysia Program TISC telah dipilih sebagai salah satu Key Performance Index (KPI) untuk Program Transformasi Perkhidmatan Awam 2016 Pengwujudan kumpulan pertama dalam jaringan TISC di Malaysia:

•University of Malaya (UM)

•National University of Malaysia (UKM)

•University of Science, Malaysia (USM)

•Universiti Malaysia Sabah (UMS)

•Islamic Science University of Malaysia (USIM)

•National Defence University of Malaysia (UPNM)

•TATI University College (TATiUC)

•Forest Research Institute Malaysia (FRIM)

JARINGAN HOST INSTITUTIONS DI MALAYSIA


 • University of Malaya (UM)
 • National University of Malaysia (UKM)
 • University of Science, Malaysia (USM)
 • University Putra Malaysia
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Islamic Science University of Malaysia (USIM)
 • National Defence University of Malaysia (UPNM)
 • TATI University College (TATiUC)
 • Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
 • Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang (PSAS)
 • Politeknik Ungku Omar, Ipoh (PUO)
 • Politeknik Kuching, Sarawak
 • Politeknik Mukah, Sarawak
 • Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

BERMINAT UNTUK MENJADI HOST INSTITUTIONS TISCInstitusi yang berminat untuk menjadi ahli TISC, boleh berhubung dengan kami di 03-2299 8481/8589/8526 atau email ke: tisc @ myipo.gov.my.

Institusi yang layak menjadi Host Institutions TISC adalah terdiri daripada:

 • Universiti dan Institusi Akademik
 • Institusi Penyelidikan
 • Institusi Awam dan lain-lain yang berkaitan