ANGGOTA PERBADANAN

YBRS. TS. TUAN FAUZI BIN ABDULLAH

YBrs. Ts. Tuan Fauzi bin Abdullah dilantik sebagai Anggota Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 25 Disember 2023. Beliau memiliki Sarjana di dalam Pendidikan Teknikal (Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi) pada tahun 2014 dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Memulakan kerjaya pada tahun 1990 sebagai Guru Penolong dan kini merupakan Timbalan Pengarah, Sektor Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan TVET, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia.