STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN BAGI TAHUN 2023 

Bil. Nama Aplikasi Atas Talian Jenis Transaksi Bilangan Transaksi Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dis
1
IP Online 2u 1.1 Pemfailan Cap Dagangan 6,078 4,793 7,464 4,616 7,929 6,903 8,232 7,876 7,608 0 0 0 61,499
1.2 Pemfailan Paten 15 2 0 359 1,187 2,395 2,355 2,403 2,715 0 0 0 11,431
1.3 Pemfailan Reka Bentuk Perindustrian 611 339 414 312 378 398 423 427 453 0 0 0 3,755
1.4 Pemfailan Petunjuk Geografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
E-Status (Status Permohonan Trademark) Semakan Status Permohonan Cap Dagangan 484 486 616 493 587 612 84 0 0 0 0 0 3,362
3
E-Status (Status Permohonan Paten) Semakan Status Pemohonan Paten 208 166 251 191 218 214 34 0 0 0 0 0 1,282
4
E-Status (Stattus Permohonan Reka Bentuk Perindustrian) Semakan Status Permohonan Reka Bentuk Perindustrian 36 18 45 36 46 34 4 0 0 0 0 0 223
5
Keputusan Peperiksaan Ejen Paten Semakan Keputusan Peperiksaan Ejen Paten 30 10 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 45
6
e-Aduan (Aduan & Maklumbalas Secara Online) Penerimaan aduan, maklumbalas/pertanyaan daripada orang awam 14 22 5 14 22 23 24 29 31 0 0 0 184
JUMLAH 7,476 5,836 8,795 6,022 10,367 10,584 11,158 10,736 10,807 0 0 0 81,781