STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN BAGI TAHUN 2022 

Bil. Nama Aplikasi Atas Talian Jenis Transaksi Bilangan Transaksi Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun
1 IP Online 2u Pemfailan Cap Dagangan 4646 4,053 5,704 5,044 4,546 5,789 29,782
Pemfailan Paten 5437 4,406 3,325 0 0 0 13,168
Pemfailan Reka Bentuk Perindustrian 507 474 555 500 251 312 2,599
Pemfailan Petunjuk Geografi 1 0 0 0 0 0 1
6 E-Status ( Cap Dagangan ) Semakan Status Permohonan Cap Dagangan 736 652 823 659 630 755 4,255
7 E-Status ( Paten ) Semakan Status Pemohonan Paten 337 289 310 271 258 275 1,740
8 E-Status ( Industrial Designs Application ) Semakan Status Permohonan Reka Bentuk Perindustrian 41 39 40 35 41 32 228
9 Patent Agent Examination Results Semakan Keputusan Peperiksaan Ejen Paten 165 126 8 2 5 4 310
10 e-Aduan Penerimaan aduan, maklumbalas/pertanyaan daripada orang awam 14 12 12 18 30 42 128
JUMLAH 11,884 10,051 10,777 6,529 5,761 7,209 52,211