STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN BAGI TAHUN 2022 

Bil. Nama Aplikasi Atas Talian Jenis Transaksi Bilangan Transaksi Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sept
1
IP Online 2u 1.1 Pemfailan Cap Dagangan 4,646 4,053 5,704 5,044 4,546 5,789 5,870 6,916 6,326 48,894
1.2 Pemfailan Paten 5,437 4,406 3,325 0 0 0 0 0 0 13,168
1.3 Pemfailan Reka Bentuk Perindustrian 507 474 555 500 251 312 355 476 448 3,878
1.4 Pemfailan Petunjuk Geografi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2
E-Status (Status Permohonan Trademark) Semakan Status Permohonan Cap Dagangan 736 652 823 659 630 755 721 749 645 6,370
3
E-Status (Status Permohonan Paten) Semakan Status Pemohonan Paten 337 289 310 271 258 275 256 321 252 2,569
4
E-Status (Stattus Permohonan Reka Bentuk Perindustrian) Semakan Status Permohonan Reka Bentuk Perindustrian 41 39 40 35 41 32 31 39 29 327
5
Keputusan Peperiksaan Ejen Paten Semakan Keputusan Peperiksaan Ejen Paten 165 126 8 2 5 4 7 11 11 339
6
e-Aduan (Aduan & Maklumbalas Secara Online) Penerimaan aduan, maklumbalas/pertanyaan daripada orang awam 14 12 12 18 30 42 28 30 8 194
JUMLAH 11,884 10,051 10,777 6,529 5,761 7,209 7,268 8,542 7,719 75,740