Bil. Nama Aplikasi Atas Talian Jenis Transaksi Bilangan Transaksi Jumlah
Jan Feb Mac Apr Mei
1 IP Online 2u Trademark Filing 4,634 3,876 4,350 4,428 3,801 21,089
Patent Filing 4,328 4,020 5,171 4,423 4,264 22,206
Industrial Design Filing 269 77 188 149 202 885
Geographical Indication Filing 0 0 0 0 0 0
6 E-Status (Semakan Status Permohonan Cap Dagangan) To get the trade mark application status 902 869 1,067 931 832 4,601
7 E-Status (Semakan Status Pemohonan Paten) To get the patent application status 407 405 451 456 307 2,026
8 E-Status (Check Industrial Designs Application) To get the industrial designs application status 79 60 79 48 56 322
9 Patent Agent Examination Results Retrieving examination results for patent agents 31 32 42 19 18 142
10 e-Aduan Receiving complaint,feedback/ enquiry  from public 3,426 2,738 2,771 3,528 3,542 16,005
JUMLAH 14,076 12,077 14,119 13,982 13,022 67,276


Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2020

Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2019

Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2018

Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2017

Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2016

Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2015