KUNJUNGAN HORMAT TOUCH GROUP HOLDINGS SDN BHD (TGH) KE MyIPO


16 Januari 2024 – MyIPO berbesar hati menerima kunjungan hormat daripada Touch Group Holdings Sdn Bhd (TGH) yang diketuai oleh Ketua Pengarah Kumpulan TGH, YM Raja Dato’ Idris Raja Halid.
Sesi ini telah dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MyIPO, Tuan Kamal Kormin bagi membincangkan perkara yang melibatkan pelesenan dan sijil pemberian paten dan hak cipta; prosedur pendaftaran harta intelek di Malaysia untuk syarikat asing serta potensi kerjasama antara kedua-dua belah pihak.
Turut hadir, Puan Yusnieza Syarmila Yusoff, Timbalan Ketua Pengarah (Strategik & Teknikal) MyIPO, dan Tuan Sh. Arifin bin Sh. Mohd Noor, Penolong Ketua Pengarah (Perancangan & Pembangunan Perniagaan) MyIPO.

COURTESY VISIT OF TOUCH GROUP HOLDINGS SDN BHD (TGH) TO MyIPO


16 Januari 2024 – MyIPO had the privilege of hosting a courtesy visit from Touch Group Holdings Sdn Bhd (TGH), led by the Group CEO, YM Raja Dato’ Idris Raja Halid.
The meeting, chaired by the Director General of MyIPO, Mr. Kamal Kormin, focused on discussions regarding licensing, patent, and copyright issuance procedures, intellectual property registration processes in Malaysia for foreign companies, and the potential for collaboration between both parties.
Also present were Ms. Yusnieza Syarmila Yusoff, Deputy Director General (Strategic & Technical) of MyIPO, and Mr. Sh. Arifin bin Sh. Mohd Noor, Assistant Director General (Business Planning & Development) of MyIPO.