MESYUARAT AWGIPC KE-72


22 April 2024 – Mesyuarat AWGIPC ke 72 kali ini diadakan pada 22 hingga 26 April di Da Nang, Viet Nam dan dihadiri oleh pegawai tertinggi dari pejabat harta intelek negara anggota ASEAN. Mesyuarat ini dihadiri oleh Ketua Pengarah MyIPO, YBrs. Tuan Kamal Kormin bagi membincangkan program-program yang telah dilaksanakan seperti mana yang telah digariskan di bawah 28 inisiatif yang terkandung dalam ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 dan 19 Inisiatif di bawah ASEAN IPR Action Plan 2016-2025.

72ND AWGIPC MEETING AND RELATED MEETINGS


22 April 2024 – The 72nd AWGIPC meeting was held from April 22nd to 26th in Da Nang, Vietnam, attended by senior officials from the intellectual property offices of ASEAN member states. The meeting was attended by the Director-General of MyIPO, Mr. Tuan Kamal Kormin, to discuss the programs implemented as outlined under the 28 initiatives contained in the ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 and the 19 Initiatives under the ASEAN IPR Action Plan 2016-2025.